תקנון ואחריות

תנאי שימוש והגבלות ("תנאי השירות")

שירותים הניתנים על ידי U.G.K. GAMES LTD כפופים לתנאי שירות אלה:
 1. התנאים הבאים הם חלק מהסכם בין U.G.K. GAMES LTD, הלל יפה 1א חדרה ,38203 ישראל ובין לקוחותיה, כמו גם האפוטרופוס החוקי שלהם.
 2. הספק מעניק את שירותיה באופן בלעדי על סמך תנאים אלו.
 3. תוקפם של תנאים אלה כולל את כל השירותים המוצעים של הספק. הלקוח מאשר את התנאים כלליים כמחייבים על ידי שימוש בשירותים של הספק. מושא ההסכם
 4. הספק מציע את המוצרים הספציפיים בתחום משחקי הוידאו לרשות לקוחותיו בתמורה לתשלום. מוצרים אלה כוללים תוכנה, כמו גם דאטה אשר עשוי לשמש להפעלה (מפתח רישיון) או להשתמש בתוכנה זמינה ללקוח. מעבר לכך, לקוחות יכולים לרכוש מוצרים נוספים באינטרנט, פריטים דיגיטליים, למשל, באתר זה.

הרשמה

 1. דרישה לשימוש בשירותים המוצעים על ידי הספק היא הרישום בהתאם לתקנות על פי הליך המקובל באתר.
 2. הלקוח חייב לספק את הנתונים הנדרשים עבור הרישום בצורה שלמה וכנה אלא אם המידע וולונטרי.
 3. הספק קובע חשבון או מסד נתונים של מידע אם חשבון אינו נדרש ללקוח לאחר רישום מוצלח או תשלום המתפקד כאמצעי לרכישת מוצרים. הסכם מתקבל על ידי רישום חשבון לקוח או מסירת מידע. הסכם זה אינו תלוי בניצול של השירותים המוצעים.
 4. גם הלקוחות והספק רשאים לסיים את ההתקשרות ביניהם בכל עת ללא מועד מסוים ומבלי להקצות סיבות לסיום.
 5. החשבון לא יכול ולא יועבר מהלקוח לצד שלישי.

החלת החוזה

 1. הצגת מוצרים על ידי הספק, במיוחד בפרסומים שונים, עדיין אינה מהווה הצעה מחייבת מהספק אלא רק הנחיה להגשת תשלום.
 2. ההסכם בין הספק והלקוח מתקיים על ידי מסירת תשלום על ידי הלקוח.
  • הסכמה פרטנית של חוזה בכתב על ידי הספק או
  • על ידי מתן השירותים המבוקשים על ידי הלקוח.
 3. אישור הזמנה שנשלח ללקוח באופן אוטומטי בדואר אלקטרוני עדיין אינו מהווה חוזה מטעמו של הספק. היא משמשת רק כדי להודיע למשתמש על כך שהספק קיבל את ההזמנה שלהם.
 4. הספק רשאי לנקוט באמצעים לזיהוי הלקוחות, כמו גם לבחון את הנתונים שנמסרו בתהליך הרישום לאחר הגשת תשלום. לצורך כך, הספק רשאי לבקש מהלקוח לשלוח עותק של תעודת הזהות אשר נמצאת בתוקף כמו גם ליצור קשר עם הלקוחות בטלפון לשם אימות התשלום או ההזמנה.

הפעלת מוצר

 1. במקרים מסוימים, השימוש במוצרים מהספק אפשרי רק אם הפעלת מוצר התרחשה אצל הספק. במקרים אלה, הלקוח יקבל את קוד ההפעלה, כמו גם הוראות כיצד להפעיל את המוצר מהספק כאשר כריתת החוזה והתשלום כבר יתקבל במלואו. הלקוח מחויב לשמירת הנתונים האלו בקפידה.
 2. אם הלקוח או האדם שרכש את המוצר מהלקוח מעוניין להתקין את המוצר במחשב אחר, יהיה נחוץ להפעיל את המוצר שוב.
 3. אם קוד ההפעלה לא יפעל עוד, ההפעלה מחדש של הקוד או מסירה של קוד חדש תתרחש על פי בקשה.
 4. הפעלה מחדש או המסירה של קוד חדש אפשרית רק אם הספק קיבל בעבר מידע מדויק על הקוד אשר נמסר במקור, אם הקוד אינו תקף עוד, או בשימוש או בוטל עצמאית על ידי הפרת התנאים של EULA .
זכות למשיכת כספים אתה זכאי לסגת מההצהרה החוזית שלך בתוך 14 ימים בפורמט טקסט לדוגמא: מכתב, פקס, דואר אלקטרוני לפני שקיבלת את הפריט או מוצר ("שירות") המסופק על ידי U.G.K. GAMES LTD . מטעמי אבטחה בשירותים או פריטים דיגיטליים, לאחר שהלקוח השלים את הרכישה של השירות, הפריט או המוצר כבר נמצא ברשותו של הלקוח, החזר אינו מקובל עוד. תנאים לביצוע החזר כספי
 1. אם הסטטוס של המוצר שרכשת מוגדר כזמין בתוך 48 שעות ולא יהיה זמין בתוך 48 השעות הקרובות.
 2. אם יש שגיאה בקוד ההפעלה (לא תקין, בשימוש), ואין תחליף.
 3. החזר כספי יתאפשר אם הלקוח מזמין מראש את המוצר, שירות או פריט, אלא אם כן קוד המוצר או ההורדה הדיגיטלית כבר נמסרו או בבעלות הלקוח. החזרים כספיים לא יתאפשרו כאשר מסיבה של תקלה במוצר, השירות או הפריט, אי עמידה בדרישות המינימליות להפעלת המוצר במחשב שלך, לחוסר שביעות רצון מהמשחק, או אם הלקוח לא קרא את התיאור או התנאים שצוינו על ידי U.G.K. GAMES LTD למוצר הספציפי, השירות או פריט.

משיכת כספים

במקרה של משיכת כספים,יש להחזיר במידה ואפשר את השירותים שכבר התקבלו בשני הצדדים. אם הלקוח לא יוכל להחזיר את השירות שקיבל, יתבקש פיצוי של עמלות שנגבו על ידי צד שלישי (כגון פייפל, בנק או חברות כרטיסי האשראי). יש לבצע את הפיצוי בתוך 30 ימים. התוויות ספציפיות זכותך להחזר תפקע בטרם עת אם החוזה מתממש על ידי שני הצדדים לבקשה המפורשת שלך לפני שהפעלת את הזכות של משיכת הכספים.

תנאי תשלום / עיכוב

 1. המחירים תקפים כמפורט באתר האינטרנט של הספק בעת ההזמנה.
 2. מחיר הרכישה מתקיים כאשר החוזה ממומש באופן מיידי. התשלום של מחיר הרכישה מתקיים באפשרותו של הלקוח באמצעות אמצעי התשלום אשר ציין במהלך תהליך ההזמנה.
 3. כל המחירים ללקוח הם סופיים, כולל המע"מ.
הסתייגויות מבעלות עד שהדרישה בנוגע לרכישה כולל תשלום של מחיר הרכישה מתקיימת, הספק שומר לעצמו את הבעלות על המוצרים הנמכרים.

תנאי שימוש

 1. הספק מעניק ללקוח זכות שאינה בלעדית לשימוש עבור המוצרים הנרכשים באתר. על ידי חוקי זכויות יוצרים של בעל זכות כללית של שימוש הוא שניתן לו הזכות להעביר את העבודה בצורה מסודרת על ידי היוצר. במקרה של רכישת מוצר שאינו מגולם, שימוש זה הוא זכות שלא ניתן להעברה.
 2. במקרה של ההורדה של מוצרים, הלקוח רשאי לשמור את הנתונים האלה באחסון במחשב שהיה בשימוש כבר בהורדה.
 3. הלקוח זכאי ליצור עותק של המוצרים שנרכשו מהספק לצורך יצירת גיבוי.
 4. כל שימוש מסחרי של המוצרים מהספק אסור. ההפצה ושיכפול המוצרים אסורים. יצירת עותק גיבוי לא באה תחת איסור זה.
 5. המוצרים מהספק לא יכולים להיות בשימוש במחשבים שונים באותו הזמן. אם מוצר משומש במחשב שונה מזה שנעשה בו שימוש בעבר, המוצר צריך להימחק מהמחשב שהיה בשימוש בעבר לפני שהוא עשוי להיות מותקן במחשב אחר.
 6. מכירה חוזרת של המוצרים שנרכשו מהספק באתר זה מותר רק אם הלקוח מקבל אלה כפריט גלום מהספק. משמעות הדבר הוא כי מוצרים מוצעים כהורדות מהספק לא ניתן למכור מחדש מהלקוח לצד שלישי. במקרה של קיומה של זכאות טבועה למכור, המכירה החוזרת יכולה להתבצע רק פעם אחת בשמו של הלקוח. אם עותק גיבוי של המוצר קיים או שמותקן במחשב, המוצרים צריכים להיות להימחק לפני שנמכרים לצד שלישי.
 7. כל שינויים למוצרים הנמכרים על ידי הספק אסורים. זה בפרט חל על תרגום מחדש של קוד התכנית לתצורות קוד אחרות של קוד המקור של התוכנה.

חובותיהם של הלקוחות

 1. הלקוח מחויב לאחסן את נתוני הגישה האישית של חשבונו, כמו גם את הנתונים הדרושים כדי להשתמש במוצרים מהספק באופן מאובטח כך שצדדים שלישיים לא יוכלו לקבל גישה למידע זה.
 2. אין לשנות או להסיר זכויות יוצרים וסימנים מסחריים של החברה/אתר.

הפרת החובה על ידי הלקוח

 1. הלקוח מחויב לפצות את הספק בגין כל הפסד שעלול להיגרם כתוצאה מהפרת התחייבויותיו של הלקוח על פי תנאים אלו.
 2. במקרה שהצד שלישי אוכף תביעה כנגד הספק בשל הפרת התחייבויותיו של הלקוח, הלקוח מחויב לשחרר את הספק מאלה. הלקוח צריך לשאת בעלויות לצורך ייצוג משפטי של הספק הכולל את כל הוצאות המשפט ושכר טרחת עורך הדין על פי המקרה. במקרה של ניצול על ידי משתמשים אחרים או צדדים שלישיים, המשתמש חייב לתת לספק את כל המידע נזמין אשר הכרחי עבור התביעות והגנה משפטית באופן מיידי. תביעות נוספות לפיצוי של הספק מול לקוח נותרות בעינן.
 3. התקנות של התנאים האלו לא תחולנה אם הפרה של ההתחייבויות אינה מיוחסת לאשמתו של הלקוח. מידע על תקנות ספציפיות של החוזה
  • תנאים כלליים המונחים והתנאים שלנו בתוקף.
  • תכונות של המוצרים והצעות מחיר מצוינים באופן מיידי לגבי המוצרים המוצעים.
  • תשלום ומימוש תשלום
תנאי השימוש מכילים מידע הנוגע לתשלום ומימוש התשלום ונמצאים בתוקף. הליכים טכניים למימוש תיקון חוזה / שגיאה החוזה בינך לביננו מושג באופן הבא:
 1. יש להזין את הנתונים הנדרשים בטופס ההזמנה או תשלום
 2. אם תלחץ על הכפתור, תגיש את הצהרה מחייבת לגבי בקשתך לחתום על חוזה. אתה מסכים לתנאים שלנו ותנאים שאתה יכול להתייעץ פעם נוספת בשלב זה ומסכים להעברה של הנתונים שלך במקרה של מימוש החוזה. כמו כן, תוכל להתייעץ פעם נוספת בנוגע למדיניות הפרטיות בשלב זה לפני ההסכמה.
 3. קבלת ההזמנה שלך תאושר לכתובת הדוא"ל שציינת מייד לאחר משלוח ההזמנה. כריתת החוזה מתרחשת על ידי
  • הסכמה בכתב של החוזה מצידנו או
  • באופן חד משמעי על ידי האספקה של השירות המבוקש

הגבלת אחריות / שיפוי מאחריות

 1. עבור כל נזקים כתוצאה מהפרה של חיים, גוף ובריאות, הספק יכול להיות אחראי לאחריות רק אם אלה מבוססים על מעשים מכוונים או רשלנות חמורים או הפרה אשמה של התחייבות חוזית מכרעת על ידי הספק, או עובדיו. התנאי חל גם על נזקים כתוצאה מהפרת החובות במשא ומתן של כריתת החוזה, כמו גם מהביצועים של מעשים בלתי חוקיים. התחייבות לפיצוי מעבר לזה אסורה.
 2. האחריות מוגבלת לנזקים הצפויים לאחר ההסכמה של החוזה, פרט להתנהגות מכוונת או רשלנות חמורה, הפרת חובת בסיסית או הפרה של חיים, גוף ובריאות על ידי הספק או עובדיו, ויתר על כן מוגבל בסכום על הנזקים הממוצעים האופייניים לחוזה. זה חל גם על נזקים עקיפים, בעיקר אובדן הרווח.
 3. אין אחריות למידע / תוכן אשר נגישים באמצעות קישורים באתר זה.
 4. התקנות של חוק אחריות המוצר נותרות בעינן.

הוראות סופיות

 1. הספק יכול לשנות את תנאים אלו לעניין תנאים סטטוטוריים בכל עת ובתנאים כלליים ומבלי להזכיר את הסיבות.
 2. אם לקוח אינו מסכים עם תוקפם של התנאים החדשים בתוך תקופה של ארבעה שבועות, הספק שומר לעצמו את הזכות להפסיק את היחסים החוזיים עם הלקוח.
 3. במקרה שתנאים פרטניים של חוזה זה יבוטלו , זה לא ישפיע על תוקפו של החוזה בכללותו.
סימני מסחר ותכונות: U.G.K. GAMES LTD הוא חברה (מספר: 515220267, 1 אוגוסט 2011) בישראל. סימני המסחר והתכונות נאסרו לשימוש בהקשר לכל מוצר או שירות שלא הגיעו מU.G.K. GAMES LTD. צעדים משפטיים יינקטו נגד כל הפרה. משתתפים של תכנית השותפים צריכים לציית לתנאי השירות. כתב אחריות: אנחנו לא לוקחים אחריות על התוכן של קישורים חיצוניים. מבחר של מאמרים שנבדק בקפידה ומבוסס על מידע זמין מהספקים שלנו. יחד עם זאת אנו לא יכולים לקחת אחריות על שגיאות כתיב וטעויות, כמו גם שינויים טכניים. כל התמונות מוגנות בזכויות יוצרים. עותקים וכפילויות מותרים רק על ידי מתן רשות.

עדכון אחרון 24/03/2015